Palvelut

Asunnot

Asuntosuunnittelu on toimistomme yksi erikoisosaamisalueista. Olemme toimineet LVIA-suunnittelijana lukuisten paikallisten- ja valtakunnallisien rakennusliikkeiden merkittävissä hankkeissa, kuten Kuopion Mölymäki, Puijonkuppee ja Mikkelin viljasiilojen muutos asunnoiksi.

Toimistot ja liikerakennukset

Nykyaikaisten toimisto- ja liikerakennusten suunnittelu vaatii kokemusta ja osaamista. Suunnittelussa korostuvat erityisesti energiatehokkuus ja muuntojoustavuus. Toimitamme mielellämme pyydettäessä referenssilistan suunnittelemistamme kohteista.

Julkiset

Julkisten rakennusten osalta työnkuvaamme kuuluvat mm. koulujen, päiväkotien sekä esimerkiksi pelastusasemien suunnittelu. Viime vuosien suunnittelukohteisiimme on kuulunut esimerkiksi Rautalammin uusi luontopäiväkoti. Lähipuusta rakennetun kohteen hiilijalanjälki on 50 vuoden jaksolla valituista menetelmistä johtuen erityisen pieni.

Korjausrakentaminen

Teemme korjausrakentamiseen liittyvää LVI-suunnittelua ympäri Pohjois-Savoa ja tarvittaessa kauempanakin. Suunnittelumme käsittää korjausrakentamisen osalta esimerkiksi linjasaneeraukset, lämmitystapamuutokset, lämmönjakokeskuksien uusinnat, sekä ilmanvaihtokoneiden puhallinsaneeraukset. Korjausrakentamisen osalta hyvän lopputuloksen takaa lähtötietojen perusteellinen selvittäminen.

Teollisuus

Toimimme mm. Kuopion ja Siilinjärven suurimmissa teollisuuskohteissa. Normaalien talotekniikan järjestelmien lisäksi suunnittelun kohteena ovat teollisuuden sähkötilojen jäähdytykset sekä esimerkiksi laboratoriotilat. Lisäksi teemme kohteiden LVI- laitekantojen määritykset sekä kiinteistökokonaisuuksien järjestelmäselvitykset ja PTS-suunnitelmat. Ajan tasalla olevan PTS- suunnitelman avulla järjestelmien ja laitekannan saneeraukset on helppo hallita ja niihin osataan reagoida ajoissa.

Valvonta- ja asiantuntijatehtävät

Suunnittelun lisäksi meiltä saa kattavasti tarvittavat asiantuntijatehtävät LVI-teknisiin järjestelmiin liittyen. Kauttamme on saatavissa mm. valvontapalvelut, kuntoarviot, sekä energiatodistusten- ja selvitysten laadinta. Suunnittelun lisäksi toteutamme tarvittaessa kilpailutukset LVIA-urakointiin liittyen ja autamme tarvittaessa sopimuksien laadinnassa.